preloader

Did We Make You Smile - Integritetsmeddelande Sverige

Personuppgiftsansvarig

I de fall du skickar in dina personuppgifter genom formuläret, så är Compass Group AB (org.nr. 556258-1461) personuppgiftsansvarig. För fullständig information om hur Compass Group AB behandlar personuppgifter, vänligen besök: https://www.compass-group.se/integritetspolicy/.

Personuppgiftsbiträde

Personuppgifter samlas in och behandlas av personuppgiftsbiträdet Service Monitor https://servicemonitor.co.uk/legal/privacypolicy/.

Var lagras mina personuppgifter?

Service Monitor lagrar all data i England och Irland.

Hur länge lagras mina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras för en period på 6 månader.

För vilket syfte behandlas mina personuppgifter?

Personuppgifter behandlas enbart om du väljer att skicka in dessa frivilligt. Inga IP-adresser eller motsvarande elektroniska identifikatorer samlas in genom formuläret. Således samlas personuppgifter in i syfte att kontakta dig och laglig grund är ditt samtycke samt personuppgiftsansvariges berättigade intresse.

Överföringar till mottagare utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES)

I detta fall så delas dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde beläget utanför EES. Dessa överföringar baserar sig på:

 • Länder som Europakommissionen har utvärderat som att de uppfyller en adekvat (tillräcklig) nivå av skydd av personuppgifter.
 • Standardkontraktsklausuler godkända av Europakommissionen (i dessa specifika fall, har du dessutom rätt att begära en kopia på de standardkontraktsklausuler vilken behandlingen baserar sig på). Innan en sådan överföring äger rum, så kommer vi att säkerställa att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade, genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder enligt följande: https://www.compass-group.se/integritetspolicy/.
Vad har jag för rättigheter?

Dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter, vilka är:

 • Rätt till att begära åtkomst;
 • Rätt till att begära rättelse;
 • Rätt till att begära radering;
 • Rätt till att begränsa behandling;
 • Rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig);
 • Rätt till att invända mot behandling;
 • Rätt till att invända mot automatiserade beslut och/eller profilering, samt begäran om att beslut fattas av fysisk person;
 • Rätt till att återkalla samtycke (om tillämpligt);
 • Rätt till att lämna klagomål till berörd tillsynsmyndighet (https://www.imy.se/).
Kontakt

För att utöva några av dina rättigheter eller utifall du önskar mer information eller har frågor, vänligen använd vårt kontaktformulär: Kontaktformulär